علی ضیا جان شرمنده هاا

از وقتی که علی ضیا هم خواننده شد من هیچ انگیزه ای تو زندگیم ندارم

جز اینکه فیلم سال آخر دبیرستان ، که تو پیش میزدم رو میز و خاطرات شمالِ حمیرا رو میخوندم

و معلمام همه مستمرامو بالای 18دادن بخاطر صدای باحالم ؛ میکس کنم بدم بیرون !

به پشمای فروتن قسم!

/ 2 نظر / 19 بازدید
sara!!!

ما که نفهمیدیم [قهقهه]

hasti..

مگه خواننده شده؟!!!!!!!![سبز]