باباش با فرهنگ بوده خب

یکی از دوستان می گفت :
بچه بودم ، هروقت بابام پشت فرمون مینشست، واسم سوال بود که
چرا به ملت فحش میده
از وقتی گواهی نامه گرفتم، واسم سوال شده که چرا اینقد کم فحش میداد؟خنثی

/ 4 نظر / 18 بازدید
sara!!!

چه با ادب و نزاکت[نیشخند]

ترانه

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] نخند بی تمدن[نیشخند]

sajad.a.h

من که خودم همش فحش های چیز دار میدم البته وقتی تنهام وقتی هم که یکی باشه حداکثر فحش میشه بی پدر و مادر [نیشخند]

مقتول

نباس عادت کرد بهش.حواست نباشه جلوی یکی فحش بدی آبروت می ره!