اولین بار بودم که خودم دیدم همچین چیزی

به نقطه ی وسط ساختمون نگاه کن تا اون لودینگ پایین پر شه

اونطوری میتونی تصویر ساختمونو رنگی ببینی در غیر این صورت ساختمون سیاه سفید

دیده میشه

/ 2 نظر / 20 بازدید