واقعن روش خوبیه ها

بـیـایـیـد بــا گـفـتـن عـبـارت “ نـاراحـت نـشـیـا ولــی … ” در اول جـمـله هـامـون

 هــرچــی خـواسـتـیـم بـار طـرف کـنـیـم !!

/ 1 نظر / 21 بازدید