واقعنا :))

*** میگم اگه قرار بود انسانهای اولیه بهم فحش بدن
.
.
.
لامصبا چه نقاشی هایی که نمیکشیدن!!***

/ 3 نظر / 18 بازدید
رها

د نده دیگه انسانهای نخستین با تمام بی تمدنی ،تمدنشون بیشتر بوده فحش بلد نبودن !چی گفتم اصن[نیشخند]