قانون دخترا

یه قانونی دخترای دانشجو دارن به این عنوان: دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدن است ! خنثی

/ 3 نظر / 3 بازدید
مریم

خخخ...موافقم[دست][تایید]

فاطمه

اره بابا همینه با این که سنم به دانشگا نمیخوره ولی موافقم شدید[تایید]

s

من به عنوان یه دانشجو تایید میکنم[خنثی][پلک]