سینماگراف جادویی با پسوند gif

تبلیغات با استفاده از سینما گراف

من خودم عاشق این فناوری جدید شدم[تصویر: Kisses.gif]

[تصویر: ds5-badge-cinemagraph.gif]

[تصویر: ds5-smoke-cinemagraph.gif]

[تصویر: ds5-locking-cinemagraph.gif]

[تصویر: ds5-reflection-cinemagraph.gif]

[تصویر: ds5-speedometer-cinemagraph.gif]

[تصویر: ds5-driver-cinemagraph.gif]

[تصویر: 01.gif]

تصاویر جادویی در نگاه اول ثابت به نظر می‌رسند، اما با کمی دقت، بخشی یا فردی در آن تصاویر ثابت بصورت نامحسوسی در حال حرکت هستند، بخشی که چشم بیننده را به خود جذب کرده و موجب حیرت و تعجب او می‌شود.

تصویر به اندازه 3% (600x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x346) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 02.gif]

تصویر خیابان شلوغ - فردی در حال ورق زدن روزنامه.

[تصویر: 03.gif]

تصویر متحرک مردی که در داخل مترو در حال خواندن روزنامه است.

تصویر به اندازه 3% (600x405) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x415) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 04.gif]

در این تصویر دامن خانم، به شکل بسیار زیبایی متحرک شده است.

[تصویر: 05.gif]

به گیاهان پشت چرخ عقب این دوچرخه نگاه کنید، هیجان انگیز نیست؟

[تصویر: 06.gif]

حتما بوی یک همبرگر داغ به مشام شما هم می رسد!

[تصویر: 07.gif]

به نور چراغ نگاه کنید، این تصویر بی نهایت زنده به نظر می‌رسد.

اینم سری بعدی...
[تصویر: 996df48aa3ab716d68671221ee971611.gif]
لطفا جهت مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه کنید …

[تصویر: 1d246e8405b7c969070d84d402f52d94.gif]
***
[تصویر: 5d912d82b96f496d079b682954eb895d1.gif]
***
تصویر به اندازه 3% (600x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x346) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 5fe554920fa8dd4a1919cddfd91158c1.gif]
***
[تصویر: 7f99cb3753808a16641d9ff193f9e011.gif]
***
[تصویر: 71a565cee1af6ec4b0f7edee484d355c.gif]
***
[تصویر: 81cc439fab2a9810dae7d166a24c4597.gif]
***
[تصویر: 86a9bcb2032e621e6e104f0b8b1e774f.gif]
***
[تصویر: 385f7904316a68ed78ffb1fc1896d662.gif]
***
[تصویر: 6415b721fbad2cd858f86598badfc347.gif]
***
تصویر به اندازه 3% (600x836) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x856) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 350251ac7446d03c7155e989e2790eb6.gif]

ایول به این عکس ها یعنی ارزش یه تشکرم نداره؟Hiz

تصویر به اندازه 3% (600x283) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x290) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 0Qt1XtWNzV.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x401) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x411) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: MxHPbEYyht.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x516) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x528) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: ThWA43GP3p.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x363) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x372) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: d6UVkD5Idy.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x346) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: ED9vtCPN0S.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x400) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x410) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 1URcyhkUrE.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x421) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x431) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: SE5MeJmjmo.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x346) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: TPtKTRKtJ2.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x346) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: xT4gk0TXXw.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x720) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x737) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: lZAfUNOA8i.gif]
تصویر به اندازه 3% (600x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x346) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: PXg1Y1KuUM.gif]تصویر به اندازه 3% (600x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x346) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: Wf32SVBCHA.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x346) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: wAD1HMEEk8.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x359) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x367) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: gUurSQXqar.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x338) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x346) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: yXOqC6FFf1.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x366) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x375) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: GfC8anx42Z.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x930) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x953) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: VNCqQ4oYHa.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x770) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x789) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: tvXF5ULma6.gif]


تصویر به اندازه 3% (600x347) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (615x355) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 2iVlLOmIjJ.gif]چطور بود؟Idea

/ 0 نظر / 10 بازدید