خدایا توبه

یعنی نگاه به تاریخچه مرورگر اینترنتم میکنم،

   خودم خجالت میکشم!!! خنثی

/ 4 نظر / 16 بازدید
sara!!!

منم همینطور[خنده]

یه دختر

خوب پاک کن تا خجالت نکشی[نیشخند]

عسل

عينهوووو من ً!!!!!!!!

عسل

أره دارم !!! خدايا توبه