عجب دزده آدم شناسیه

یارو اومده خونمون دزدی هیچی پیدا نکرده 

منو از خواب بیدار کرده میگه: 

دارم میرم ولی این زندگی نیست شما دارین خنثی

/ 3 نظر / 19 بازدید
sara!!!

روانشناس نبوده احیانا؟[نیشخند] بفرستش خونه ما بیبینم خونه ما چی چی میگد[نیشخند]

sajad.a.h

راس گفته به خدا [نیشخند]