ساگامِس(گروه گشنگان)

^_^|امیرمومنان علی(ع) می فرمایند:بعد از سلامتی خنده بزرگترین نعمت خداست ^_^


ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻢ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﯾﻪ
ﻣﺮﺩﻩ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻗﻀﯿﻪ ﺭﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺩ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﭘﺪﺭﻡ ﭼﺎ ﺑﺰﻧﻪ
ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ.. ﯾﺎﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ!

ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﯾﻬﻮ ﺟﻠﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻧﺎﻇﻢ ﺯﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭﺕ
ﺧﻮﺍﺑﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻊ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ؟!
ﻣﻨﻢ ﺯﺍﺭﺕ ﯾﺪﻭﻧﻪ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺩﯾﻮﺙ !!!
ﻧﺎﻇﻢ ﮔﺮﺧﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﯿﻦ؟
ﯾﺎﺭﻭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﺷﻮ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﺗﻮ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺪﺭﺳﻪ...!!!

 

قهقههقهقهه

"ناظمه گرخیده بود گفت اینا دیگه کین"با این قسمتش خیلی حال کردمقهقهه


برچسب‌ها: طنز, سرگرمی, خاطره
تاریخ دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ سـاعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ نویسنده یه پایین شهری نظرات ()sarvskin